Ukazovatele zadlženosti

Zadlzenost ukazovateleKoeficient samofinancovania nám udáva koľko percent z aktív je pokrytých z vlastných zdrojov. Podobnú informáciu nám poskytne aj ukazovateľ zadlženosti celkových aktív, ktorý je vlastne doplňujúcim ukazovateľom štruktúry ku koeficientu samofinancovania. Tento ukazovateľ nás informuje aké percento z celkových aktív tvoria cudzie zdroje. Súčet percentuálnych hodnôt koeficientu samofinancovania a ukazovateľa zadlženosti celkových aktív je 100%. Prevrátením hodnoty koeficientu samofinancovania dostávame ďalší ukazovateľ nazývaný finančná páka.

Koeficient samofinancovania vzorec

Celková zadlženosť vzorec

Finančná páka vzorec

Za vysokú zadlženosť sa považuje hodnota nad 50%(v investične nenáročných odboroch sa pripúšťa až 75-percentné využívanie cudzích zdrojov). Pre lepšie pochopenie štruktúry zadlženia môžeme celkovú zadlženosť ďalej členiť na dlhodobú a krátkodobú.

Dlhodobá zadĺženosť vzorec

Krátkodobá zadľženosť vzorec

Ďalším zaujímavým ukazovateľom zadlženosti, ktorý nás upozorní na porušenie zlatého bilančného pravidla je ukazovateľ podkapitalizovania.

podkapitalizovanie vzorec

Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať na hodnote vyššej ako 1. Ak je táto hodnota menšia ako jedna znamená to, že časť dlhodobých aktív je financovaná z krátkodobých záväzkov.

Okrem miery a štruktúry musíme analyzovať aj schopnosť znášať túto zadlženosť. V tom nám pomôže ukazovateľ úrokového krytia. Tento ukazovateľ hovorí koľko krát je spoločnosť zo zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) pokryť úrokové náklady spoločnosti. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je okolo úrovne 8. Zvýšená opatrnosť sa odporúča pri hodnotách nižších ako 3.

Úrokové krytie vzorec

Tokové zadlženie nás zase informuje koľko rokov by spoločnosť potrebovala na splatenie svojich nominálnych dlhov. Na splácanie sa používa zjednodušený bilančný cash flow (zisk + odpisy).

Tokové zadĺženie vzorec

Autor: Ing. Peter Sedláček | www.quantastock.com

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Kapitola 11
Život investorovi prináša nielen radostné chvíle v podobe prudkého rastu jeho investícií ale aj smutnejšie, keď sa jeho investícia vyplnením kapitoly 11 (Chapter 11) pomaly ale isto zmení na prach. Čo
Ukazovatele trhovej hodnoty
Tieto ukazovatele okrem informácií z účtovných závierok využívajú aj trhovú cenu z kapitálových trhov. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola kótovaná na burze cenných papierov.Prvým ukazovateľom je
Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby ukazovateľ udáva aký veľký z
Ukazovatele aktivity
Skupinu ukazovateľov aktivity môžeme rozdeliť na ukazovatele doby obratu a ukazovatele počtu obratov. Najčastejšie sa stretávame s dobou obratu zásob a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov.
Ukazovatele likvidity
Prvú skupinu pomerových ukazovateľov tvoria ukazovatele likvidity, ktoré vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Informujú nás o schopnosti spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky pomocou likvid

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7352 18.61 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

marza-pakovy-efektKedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000...
investicne-strategie-2Neoslovili Vás základné stratégie? Pre pokročilejších investorov prinášame sériu ďalších stratégií. Predstavíme Vám rebrikovú stratégiu,...
co-su-etf ETF (exchange-traded fund) by sme voľne mohli preložiť ako "na burze obchodovaný fond". Ide teda o fondy podobné podielovým, ktoré sú kótovane...