Ukazovatele rentability

Rentabilita ukazovateleUkazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby ukazovateľ udáva aký veľký zisk dosiahne spoločnosť z jednej koruny tržieb.

Rentabilita tržieb vzorec

Z pomeru čistého zisku a vloženého kapitálu môžeme určiť efektívnosť jeho využívania. Podľa toho aký kapitál použijeme delíme ukazovatele na rentabilitu celkového vloženého kapitálu(ROA), vlastného kapitálu(ROE) a dlhodobo investovaného kapitálu(ROCE).

ROA vzorec

ROE vzorec

ROCE vzorec

Rentabilita aktív nás informuje o efektívnosti využívania kapitálu, bez ohľadu na jeho zdroj financovania. Hodnota tohto ukazovateľa by mala prevyšovať náklady spojené s jeho vlastnením.

Rentabilita vlastného kapitálu vypovedá o efektívnosti využívania vlastného kapitálu. Výšku tohto ukazovateľa významne ovplyvňuje miera použitia cudzieho kapitálu. Z dlhodobého hľadiska by sa hodnota ROE mala pohybovať nad výnosnosťou nízkorizikových aktív napr. štátne dlhopisy, úroky v bankách. V opačnom prípade je pre investora výhodnejšie investovať do týchto aktív a nepodstupovať také vysoké riziko.

Ďalším z ukazovateľov rentability je ROCE. Tento udáva výnosnosť dlhodobo investovaného kapitálu. Je vhodný hlavne pre medzipodnikové porovnanie.

Posledný ukazovateľ je dôležitý najmä pre investorov zameraných na dividendy. Je ním finančná rentabilita vlastného kapitálu, ktorá vypovedá o schopnosti vytvárať peňažné prostriedky, ktoré sú potrebné na výplatu dividend.

Finančná rentabilita vlastného kapitálu vzorec

Autor: Ing. Peter Sedláček | www.quantastock.com

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Kapitola 11
Život investorovi prináša nielen radostné chvíle v podobe prudkého rastu jeho investícií ale aj smutnejšie, keď sa jeho investícia vyplnením kapitoly 11 (Chapter 11) pomaly ale isto zmení na prach. Čo
Ukazovatele trhovej hodnoty
Tieto ukazovatele okrem informácií z účtovných závierok využívajú aj trhovú cenu z kapitálových trhov. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola kótovaná na burze cenných papierov.Prvým ukazovateľom je
Ukazovatele zadlženosti
Tieto ukazovatele nás informujú do akej miery je spoločnosť zadlžená, ako je schopná znášať tieto dlhy a aká je ich štruktúra. Medzi najpoužívanejšie patrí koefecient samofinancovania, finančná páka,
Ukazovatele aktivity
Skupinu ukazovateľov aktivity môžeme rozdeliť na ukazovatele doby obratu a ukazovatele počtu obratov. Najčastejšie sa stretávame s dobou obratu zásob a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov.
Ukazovatele likvidity
Prvú skupinu pomerových ukazovateľov tvoria ukazovatele likvidity, ktoré vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Informujú nás o schopnosti spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky pomocou likvid

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7352 18.61 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

sedem-dovodov-pre-obchodovanie-cfdNájdete mnoho dôvodov, prečo chcete naďalej držať akcie, ktoré by ste inak predali. Tým najjednoduchším je to, že v dlhodobom výhľade ste ...
ake-su-vyhody-etf Popularita ETF v posledných rokoch významne vzrástla. Je to len módna záležitosť alebo jednoduchosť, transparentnosť, nízke poplatky sú...
marza-pakovy-efektKedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000...