Technické indikátory

Základom technických indikátorov sú vzorce, ktoré pomocou vstupných dát (otvárací, zatvárací, najvyšší, najnižší kurz, zobchodované množstvo) vypočítajú jeden dátový bod. Jeden bod zväčša nemá vysokú vypovedaciu hodnotu. Preto sa vypočítava celá séria bodov za určité obdobie a tieto body sa vynášajú do grafu pre väčšiu prehľadnosť. Indikátory generujú nákupné a predajné signály. Indikátory majú tri základné funkcie a to varovať, predpovedať potvrdiť. Keďže indikátory sú založené na matematicko-štatistických výpočtoch sú veľmi ľahko spracovateľné počítačovými programami.  Toto využilo množstvo softvérových spoločností a na trhu je dostupné veľké množstvo programov (napr. MetaStock). Takmer každý výrobca okrem základných (všeobecne známych) ponúka  aj vlastné indikátory. Preto najmä začiatočník stojí pred neľahkou úlohou a to výber vhodných indikátorov a jeho parametrov. Neraz sa dopúšťajú základnej chyby a to sledovanie veľkého množstva indikátorov. Tieto indikátory pritom nemajú dôsledne naštudované a preto ich prvé obchody končia zväčša neúspechom. Medzi základné indikátory patrí Relative Strength Index (RSI) a Moving Average Convergence / Divergence (MACD)

RSI patrí do skupiny momentových oscilátorov. Indikátor meria rýchlosť zmeny ceny cenného papiera. Čím rýchlejšie rastie cena, tým rýchlejšie rastie aj hodnota indikátora. Hodnota indikátora sa pohybuje v intervale 0 až 100. Hodnoty nad 70 indikujú, že cenný papier je „prekúpený“ a mal by v budúcnosti nasledovať pokles ceny. Naopak, ak je hodnota nižšia ako 30 je „prepredaný“ a jeho cena by mala rásť. Indikátor sa neodporúča používať pri dlhotrvajúcom trende, kedy generuje množstvo falošných signálov.

Indikátor RSI škola

MACD je tzv. oneskorený (lagging) indikátor s prvkami trendového indikátora. Základ indikátora tvoria dva exponenciálne kĺzavé priemery kurzu cenného papiera (EMA). V praxi sa najčastejšie používa 26 a 12 dňový priemer. Ako už z názvu vyplýva indikátor sleduje zbiehavosť a rozbiehavosť kĺzavých priemerov. Tento indikátor podáva najlepšie výsledky, ak sa vytvoril silný trend. Indikátor MACD tvorí rozdiel medzi kĺzavými priemermi:

MACD= EMA(26) - EMA(12)

Tretí kĺzavý priemer (signálová krivka) slúži na jasné zobrazenie nákupných a predajných signálov. V praxi sa najčastejšie používa 9 dňový kĺzavý priemer vypočítaného indikátora MACD. Predajný signál je generovaný v okamihu, keď MACD klesne pod tretí kĺzavý priemer alebo  MACD pretne nulovú os zhora nadol. Naopak nákupný signál je generovaný, ak MACD stúpne nad signálovú krivku alebo MACD pretne nulovú krivku zdola nahor.  V praxi sa používa aj MACD histogram. Je to rozdiel medzi MACD a tretím kĺzavým priemerom:

Histogram=MACD - EMA(9)

Indikátor MACD škola

Zdroj: www.stockcharts.com

Autor: Ing. Peter Sedláček | kaminvestovat.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Teória vĺn
R. N. Elliott v roku 1939 priniesol Elliotovu teóriu vĺn. Podľa tejto teórie sa kurzy cenných papierov vyvíjajú podľa cyklov založených na Fibonacciho rade. Je to rad čísel, z ktorého každé čís
Obrazce v grafoch
Niektorí investori rozpoznali niekoľko špecifických obrazcov v historických grafoch. Na základe historických grafov identifikovali napríklad hlavu a ramená. Ak je tento obrazec rozpoznaný indikuje ná
Úvod do technickej analýzy
Technická analýza patrí k najvýznamnejšiemu protipólu fundamentálnej analýzy. Ignoruje informácie o konkrétnej firme, trhu, komodite alebo mene. Základným zdrojom informácií pre technickú an

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.8321 7.88 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

preco-su-korporatne-dlhopisy-tak-oblubeneInvestori v tomto období s pretrvávajúcou nízkou návratnosťou investícií potrebujú starostlivo prehľadať finančné trhy, aby našli na...
7-dovodov-preco-sa-rozhodnut-pre-europske-podni-kov-e-dlhopisy-s-najvyssou-bonitouBez ohľadu na nedávnu vysokú volatilitu sú fundamentálne údaje priaznivé pre hospodárstvo eurozóny aj pre európske podniky. Rast je stály a so...
ako-obchodovat-ropuVysoká likvidita a pomerne vysoká volatilita na ropných trhoch v poslednom období ponúkajú obchodníkom príležitosť slušne zarobiť na vývoji...