Viac ako 110 tisíc EUR na podporu projektov miest a obcí

Viac ako 110 tisíc EUR na podporu projektov miest a obcí

BRATISLAVA 17. marca (WBN/PR) - Správna rada Nadácie Dexia banky Slovensko vyhlásila v minulom roku 3 otvorené grantové programy s celoslovenskou pôsobnosťou. Grantové programy Zelené obce, Moderné regióny a Naše dedičstvo boli zamerané na zlepšenie života v našich mestách a obciach. Nadácia Dexia banky Slovensko tak pomohla úspešne zrealizovať 41 projektov s finančnou podporou za viac ako 110 tisíc EUR.

V roku 2010 vyhlásila Nadácia Dexia banky Slovensko tri otvorené grantové programy, ktoré pokryli základné spektrum projektov samospráv vo všetkých regiónoch Slovenska. Boli to grantové programy Zelené obce, Moderné regióny a Naše dedičstvo. V rámci grantového programu Zelené obce bolo celkovo prerozdelených 43 tis. EUR. Maximálna výška prideleného grantu bola 5 tis. EUR. Zelené obce pomohli projektom trvalo udržateľného rozvoja v obciach, zameraných najmä na oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. „V stanovenom termíne sa o podporu uchádzalo 81 organizácií. Podporu získalo 13 projektov, z toho 9 obcí a 4 neziskové organizácie. Zaujímavé je regionálne rozloženie, 4 organizácie boli zo západoslovenského, 4 zo stredoslovenského a 5 z východoslovenského regiónu“, vysvetlila Katarína Vršanská, predsedníčka správnej rady Nadácie Dexia banky Slovensko. Realizácia jednotlivých projektov bola naplánovaná od 1. júla do 19. novembra 2010.

Podpora vzdelávania

V rámci grantového programu Moderné regióny bolo celkovo rozdelených 33 tis. EUR a maximálna výška prideleného grantu bola 5 tis. EUR. O podporu sa uchádzalo 89 organizácií. Úspešných bolo 9 projektov: 5 škôl, 2 knižnice a 2 neziskové organizácie. V rámci regiónov: 1 zo západoslovenského, 6 zo stredoslovenského a 2 z východoslovenského regiónu. „Pre budúcnosť našich miest, obcí a regiónov je veľmi dôležité vzdelávanie. Preto boli finančné prostriedky tohto programu použité na podporu komunitných projektov zameraných najmä na IT vzdelávanie v obciach, elektronizáciu škôl a moderné učebné pomôcky“, vysvetlila hlavný cieľ programu Moderné regióny Katarína Vršanská.

Záchrana kultúrnych pamiatok

Úspešný bol aj program Naše dedičstvo, v rámci ktorého bolo celkovo prerozdelených 34 tis. EUR. Najvyššia možná výška prideleného grantu bola 3 tis. EUR. O podporu sa uchádzalo 110 organizácií. Podporu získalo 20 projektov (1 škola, 3 kultúrne inštitúcie, 5 obcí a 11 neziskových organizácií). „Teší nás, že sa ľudia stále venujú kultúre, histórii a tradíciám. Cieľom programu Naše dedičstvo bola záchrana kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií v obciach“, dodala Vršanská.

Nadácia Dexia banky Slovensko – zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch

Nadácia Dexia banky Slovensko poskytuje finančné granty i nefinančnú pomoc. Je jedinečná v tom, že sa špecializuje na samosprávu a tým na život ľudí v ich bydliskách. Cieľom Nadácie je najmä podpora miest, obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy za účelom zlepšenia kvality života obyvateľstva.

Proces udeľovania grantov administratívne zabezpečuje nezisková organizácia Pontis n.o. prostredníctvom portálu www.darca.sk. Na uvedenom portáli nadácia zverejňuje aktuálne výzvy. „V roku 2011 predpokladáme zverejnenie prvej výzvy v priebehu apríla“, informovala Vršanská.

Záujemcovia o podporu môžu sledovať výzvy a v prípade záujmu podať žiadosť prostredníctvom www.darca.sk. Projekty na podporu vyberá niekoľkočlenná nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov. Tá posúdi predložené žiadosti na základe vyhlásených kritérií a rozhodne o ich podpore. Finálne podporu projektov schvaľuje správna rada nadácie.

Ukážky projektov:

Digitálne laboratórium a súťaž Prírodovedný triatlon vo Fiľakove

Výška grantu: 4 000 EUR

V rámci projektu sa vytvorilo digitálne laboratórium. Zakúpili sa digitálne meracie prístroje, senzory a softvér na spracovanie údajov. Organizoval sa 3. ročník celoslovenskej súťaže Prírodovedný triatlon, do ktorej sa zapojilo 13 súťažiacich tímov z 12 stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Zorganizoval sa tiež Deň techniky v priestoroch školy pre žiakov a učiteľov okolitých základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským.

Prínos pre komunitu: Vzniklo digitálne laboratórium, ktoré využíva pravidelne 250 žiakov gymnázia v rámci vyučovania. Občasne ho využijú účastníci súťaže Prírodovedný triatlon (40 žiakov v tomto školskom roku); v rámci Dňa techniky laboratórium využilo ďalších 50 účastníkov.

Zelené oázy v mestách

Výška grantu: 4 000 EUR

Projekt Zelené oázy v mestách realizovalo Mesto Žilina v spolupráci s OZ Preles v areáli Lesoparku Chrasť. Lesopark je pre obyvateľov Žiliny a okolia dôležitým miestom pre trávenie voľného času, nachádza sa takmer v centre mesta v blízkosti dvoch najväčších sídlisk. Jedným z výsledkov projektu bolo vybudovanie Interaktívnej náučnej trasy. Išlo o ďalšiu fázu revitalizácie Lesoparku a obnovy občianskej vybavenosti. Následnou aktivitou projektu bola realizácia relaxačno-vzdelávacieho podujatia a predstavenie trasy pre žiakov základných škôl. Výsledkom projektu je tak vybudovaný priestor vhodný na trávenie voľného času pre širokú verejnosť.

Prínos pre komunitu: Nová interaktívna náučná trasa, ktorá pozostáva zo 7 interaktívnych prvkov a 9 tabúľ. Bude slúžiť pre 1 000 žiakov školy a ich rodičov, tiež pre cca 400 návštevníkov parku mesačne.

© WEBNOVINY

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Poistenie auta pre rok 2013
Každý motorista sa ku koncu roku pripravuje na poistenie svojho štvorkolesového prípadne dvojkolesového dopravného prostriedku. Poisťovne sa predbiehajú v rôznych doplnkoch a asistenčných sl
Majetok sporiteľov v 2. pilieri presahuje 3,94 mld. eur
Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) spravovali k 15. aprílu tohto roka vo svojich fondoch majetok sporiteľov v celkovej hodnote vyše 3,94 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov v druhom dôcho
Čína uznáva, že jej devízové rezervy sú priveľké
Rozsah devízových rezerv Číny, ktoré sú najväčšie na svete, je už prehnaný a vláda musí diverzifikovať investície s využitím rezerv. Uviedol to guvernér čínskej centrálnej banky Zhou Xiaochuan, ktoréh
Úvery na bývanie s úrokovou sadzbou zníženou až o 1 % ročne
Foto: navada.netBRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) - Dexia banka ponúka od 15. apríla úvery na bývanie s úrokovou sadzbou zníženou až o 1 percento ročne. Okrem toho klienti získajú 50-percentnú zľavu z p
Maďarsko úrokové sadzby nezmenilo
Foto: banky.skBUDAPEŠŤ 18. apríla (SITA, Reuters) - Maďarská centrálna banka v pondelok v súlade s očakávaniami rozhodla, že svoju kľúčovú úrokovú sadzbu ponecháva na nezmenenej úrovni. Úroky nezmeni

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.8537 5.49 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

co-su-akcieChcete sa stať vlastníkom veľkej medzinárodnej spoločnosti? Veľa ľudí ani len netuší aké to je dnes jednoduché a nemusíte ani pochádzať z...
marza-pakovy-efektKedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000...
druhy-akciiV praxi sa najčastejšie stretávame s tzv. bežnými akciami. S týmito akciami sú spojené právo podielať sa na zisku a na riadení.  Tieto...