Kapitola 11

Bankrot kapitola 11Život investorovi prináša nielen radostné chvíle v podobe prudkého rastu jeho investícií ale aj smutnejšie, keď sa jeho investícia vyplnením kapitoly 11 (Chapter 11) pomaly ale isto zmení na prach. Čo je kapitola 11 a prečo po vyslovení tohto slova každému investorovi behá mráz po chrbte? To sú otázky na ktoré si odpovieme v nasledovnom článku.

Spoločnosť, ktorá nie je schopná plniť si svoje záväzky voči veriteľom môže požiadať v USA o ochranu pred veriteľmi buď podľa kapitoly 11 alebo kapitoly 7. Kapitola 7 je u nás známa ako likvidácia spoločnosti. To znamená, že spoločnosť zastaví svoju prevádzku, prepustí všetkých zamestnancov, rozpredá všetok majetok a získane peniaze rozdelí medzi veriteľov. Ak sú všetci veritelia uspokojení, zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov. Poradie, v ktorom sú uspokojovaní veritelia a akcionári je dané rizikom, ktoré na seba prevzali. S rizikom súvisí aj potenciálny výnos. Banky ako veritelia sú ochotné postúpiť najmenšie riziko. Ich potenciálny výnos je obmedzený a preto sú uspokojované ako prvé. Nasledujú držitelia dlhopisov, ktorí akceptovali vyššie riziko. Najhoršie vždy skončia držitelia akcií. Ich potenciálny výnos je teoreticky neobmedzený a preto nesú najvyššie riziko. Navyše oni majú právo rozhodovať o chode spoločnosti.

Niekedy táto cesta nie je výhodná pre veriteľov napr. ak majetok je ťažko samostatne predateľný. Vtedy je výhodnejšie spoločnosť reštrukturalizovať a predať ako celok. Počas reštrukturalizácie spoločnosť pokračuje vo výrobe resp. poskytovaní služieb. Manažment rieši bežné problémy, no pri významných rozhodnutiach musí požiadať o povolenie príslušný súd.

Čo sa stane s akciami a dlhopismi?

I keď spoločnosť požiadala o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 s cennými papiermi spoločnosti sa môže ďalej obchodovať. Vo väčšine prípadov spoločnosť už nespĺňa náročne požiadavky búrz NASDAQ a NYSE a preto musí byť delistovaná. No americký federálny zákon nezakazuje obchodovanie s týmito cennými papiermi, preto sa s nimi ďalej môže obchodovať na mimoburzových trhoch OTCBB alebo Pink Sheets. Ak sa tak stane ticker sa rozšíri na 5 písmen a posledné musí byť Q. Napr. Lehman brothers(LEH) sa zmenil na LEHMQ. Počas bankrotu spoločnosť zastaví vyplácanie dividend úrokov a istín. Držitelia dlhopisov majú možnosť vymeniť staré dlhopisy za nové akcie alebo kombináciu nových akcií a dlhopisov. Akcionár je požiadaný o vrátenie starých akcií. Tie sú vymenené za nové ich počet je však výrazne menší, pretože staré akcie mávajú spravidla nízku cenu. Ak bola spoločnosť vyhlásená za insolventnú(záväzky sú väčšie ako aktíva) súd môže zrušiť staré akcie a akcionár nedostane nič.

Ako prebieha proces reštrukturalizácie podľa kapitoly 11?

Správca konkurzu vymenuje komisiu, ktorá reprezentuje záujmy veriteľov a akcionárov. Komisia v spolupráci so spoločnosťou vypracuje reštrukturalizačný plán. Tento plán musia schváliť veritelia, držitelia dlhopisov, akcionári a príslušný súd musí odsúhlasiť súlad plánu so zákonom o bankrote (Bankruptcy Code) . Ak by ho akcionári alebo veritelia neschváli ale súd ho považuje za spravodlivý pre obe strany môže ignorovať hlasovanie. Po tom ako bol plán schválený spoločnosť musí odovzdať formulár Form 8-K americkej komisii pre cenné papiere SEC(Security Exchage Committee). Tento formulár musí obsahovať detaily plánu. Následne po schvalení je implementovaný do spoločnosti.

Päť najväčších bankrotov v histórii USA:

Spoločnosť Dátum bankrotu Hodnota aktív
Lehman Brothers Holdings Inc. 15.9.2008 $639,063,000,000
Washington Mutual 26.9.2008 $327,913,000,000
Worldcom Inc. 21.7.2002 $103,914,000,000
General Motors Corporation 1.6.2009 $82,300,000,000
Enron Corp. 12.2.2001 $63,392,000,000
zdroj: Wikipédia

 

Zdroj: http://www.sec.gov/investor/pubs/bankrupt.htm

Autor: Ing. Peter Sedláček | kaminvestovat.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Ukazovatele trhovej hodnoty
Tieto ukazovatele okrem informácií z účtovných závierok využívajú aj trhovú cenu z kapitálových trhov. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola kótovaná na burze cenných papierov.Prvým ukazovateľom je
Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby ukazovateľ udáva aký veľký z
Ukazovatele zadlženosti
Tieto ukazovatele nás informujú do akej miery je spoločnosť zadlžená, ako je schopná znášať tieto dlhy a aká je ich štruktúra. Medzi najpoužívanejšie patrí koefecient samofinancovania, finančná páka,
Ukazovatele aktivity
Skupinu ukazovateľov aktivity môžeme rozdeliť na ukazovatele doby obratu a ukazovatele počtu obratov. Najčastejšie sa stretávame s dobou obratu zásob a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov.
Ukazovatele likvidity
Prvú skupinu pomerových ukazovateľov tvoria ukazovatele likvidity, ktoré vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Informujú nás o schopnosti spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky pomocou likvid

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7318 18.99 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

volatilita-10-klucovych-posolstiev-pre-investorovZ času na čas sa akciové trhy nevyhnú príležitostným návalom zvýšenej volatility. Takéto zvraty, pokiaľ ide o dôveru trhu, môžu byť dôsledkom...
sedem-vyhod-cfd-obchodovaniaOn-line obchodovanie CFD je všestranná metóda obchodovania ako pre býčie, tak pre medvedie trhy, umožňuje zaistenie vašich aktuálnych ...
sedem-dovodov-pre-obchodovanie-cfdNájdete mnoho dôvodov, prečo chcete naďalej držať akcie, ktoré by ste inak predali. Tým najjednoduchším je to, že v dlhodobom výhľade ste ...