Ukazovatele likvidity

likvidita ukazovatelePrvú skupinu pomerových ukazovateľov tvoria ukazovatele likvidity, ktoré vypovedajú o platobnej schopnosti spoločnosti. Informujú nás o schopnosti spoločnosti hradiť krátkodobé záväzky pomocou likvidných prostriedkov. Jednotlivé ukazovatele sa líšia tým, čo považujeme za likvidné prostriedky. V krátkodobých aktívach existujú položky s rôznou dobou speňažiteľnosti. Dôležité je si tiež uvedomiť, že istá časť týchto položiek musí byť zachovaná, aby spoločnosť mohla pokračovať vo výrobe.

Pri likvidite 1. stupňa sa za prostriedky použiteľné na úhradu krátkodobých záväzkov považuje len hotovosť a krátkodobé cenné papiere (KCP), ktoré sú veľmi ľahko speňažiteľné. Pri tomto stupni likvidity nie je potrebné, aby krátkodobé záväzky boli plne kryté, pretože ich splatnosť bude nastávať postupne počas roka.

Likvidita 1.stupňa

Likvidita 2. stupňa zahŕňa okrem hotovosti a KCP aj krátkodobé pohľadávky . Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať blízko hodnoty 1.

Likvidita 2.stupňa

Likvidita 3. stupňa alebo tiež bežná likvidita uvažuje s možnosťou použitia všetkých krátkodobých aktív na úhradu svojich krátkodobých záväzkov. Speňažiť všetky krátkodobé aktíva však väčšinou nie je možné, ak chce spoločnosť pokračovať v transformačnom procese. Potrebuje zachovať istú minimálnu výšku zásob a pohľadávok. Preto hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 1,5 až 2,5. Každý investor by mal spozornieť, ak hodnota tohto ukazovateľa poklesne pod hodnotu 1. V takom prípade spoločnosť financuje časť dlhodobých aktív krátkodobými záväzkami a to je porušenie zlatého bilančného pravidla.

Likvidita 3.stupňa

Acid-test ratio je vhodný na analýzu spoločností, ktoré nemôžu zásoby použiť na úhradu krátkodobých záväzkov, či už z dôvodu problematickej premeny na peňažnú hodnotu alebo kvôli zachovaniu kontinuity výroby. Tento ukazovateľ je trochu menej prísny ako Likvidita 2.stupňa,preto by sa jeho hodnota mala pohybovať mierne nad 1.

ACID Test

Autor: Ing. Peter Sedláček | www.quantastock.com

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Kapitola 11
Život investorovi prináša nielen radostné chvíle v podobe prudkého rastu jeho investícií ale aj smutnejšie, keď sa jeho investícia vyplnením kapitoly 11 (Chapter 11) pomaly ale isto zmení na prach. Čo
Ukazovatele trhovej hodnoty
Tieto ukazovatele okrem informácií z účtovných závierok využívajú aj trhovú cenu z kapitálových trhov. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť bola kótovaná na burze cenných papierov.Prvým ukazovateľom je
Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby ukazovateľ udáva aký veľký z
Ukazovatele zadlženosti
Tieto ukazovatele nás informujú do akej miery je spoločnosť zadlžená, ako je schopná znášať tieto dlhy a aká je ich štruktúra. Medzi najpoužívanejšie patrí koefecient samofinancovania, finančná páka,
Ukazovatele aktivity
Skupinu ukazovateľov aktivity môžeme rozdeliť na ukazovatele doby obratu a ukazovatele počtu obratov. Najčastejšie sa stretávame s dobou obratu zásob a dobou splatnosti krátkodobých záväzkov.

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.8062 10.48 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

hlavne-faktory-ovplyvnujuce-ceny-na-devizovom-trhuCenové fluktuácie sú na finančných trhoch celkom normálnym javom. Ceny akcií, komodít a iných aktív neustále rastú a klesajú. Iné to nie je ani...
co-su-etf ETF (exchange-traded fund) by sme voľne mohli preložiť ako "na burze obchodovaný fond". Ide teda o fondy podobné podielovým, ktoré sú kótovane...
ake-su-vyhody-etf Popularita ETF v posledných rokoch významne vzrástla. Je to len módna záležitosť alebo jednoduchosť, transparentnosť, nízke poplatky sú...