Čo je podielový fond?

Čo je podielový fondPodielový fond asi najvýstižnejšie charakterizuje príslovie „Virtus Unita Fortior“ (v jednote je sila). Zakladá ho správcovská spoločnosť, ktorá stanoví investičnú stratégiu, vytvorí pravidlá fungovania fondu (štatút fondu) a predajný prospekt. Následne správcovská spol. začne ponúkať tento fond potenciálnym investorom na trhu. Tí kúpením podielových listov vložia do fondu peniaze. Za tieto peniaze fond nakupuje cenné papiere. Toto sa deje za podstatne výhodnejších podmienok, aké by si investor vedel sám vydobyť na trhu. Podielový fond tvorí suma všetkých cenných papierov nakúpených správcovskou spol. Keďže v minulosti dochádzalo k veľkým podvodom najmä zo strany nebankových subjektov, bol prijatý prísny zákon o kolektívnom investovaní č. 594/2003 Z.z.

Pri podielových fondoch sa stretávame ešte s jedným subjektom a to depozitárom fondu. Depozitár eviduje majetok fondu a kontroluje, či nakladá fond s majetkom v súlade so zákonom. Dôležité je vedieť, že v prípade krachu správcovskej spoločnosti nie je ohrozený majetok fondu, pretože je to majetok podielnikov. Ak by skrachoval depozitár podielnikom nahradí stratu NBS z garančného fondu.

Základne pojmy, s ktorými sa pri PF stretávame:

Poplatky – Je dôležité zistiť si vstupné, výstupné a správcovské poplatky. Kým prvé dva „zabolia“ iba pri nákupe a predaji, tretí poplatok Vás „vyciciava“ pravidelne počas celého obdobia.

Výkonnosť – Udáva koľko fond za určité obdobie zarobil v MINULOSTI. To neznamená, že aj v budúcnosti zarobí.

Benchmark – Ľudia sa príliš často zameriavajú na poplatky. Tie samozrejme významne ovplyvňujú celkovú výnosnosť. Fond si nekupujeme za účelom šetrenie poplatkov, ale za účelom zhodnotenia voľných peňazí. Správcovské spol. porovnávajú výkonnosť svojich fondov najčastejšie s nejakým svetovým indexom. Ak napr. všeobecný americký akciový fond dosahuje dlhodobo (5 až 10r.) nižšiu výkonnosť ako index S&P 500, je evidentné, že fond riadi  neschopný manažér. V takom prípade je lepšie hľadať iný fond alebo investovať do ETF, ktorý kopíruje daný index.

Autor: Ing. Peter Sedláček | kaminvestovat.sk

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Ako vybrať podielový fond?
Ak ste sa rozhodli pre investovanie do podielových fondov, pravdepodobne sa trápite otázkou, ktorý fond si vybrať. V dnešnej dobe je na trhu obrovské množstvo fondov. Táto široká ponuka spolu s
Členenie podielových fondov
Na trhu je veľké množstvo podielových fondov. Môžeme ich zaradiť do niekoľkých základných skupín. Vlastnosti týchto skupín sú kľúčové pri výbere fondu. Ovplyvňujú výšku výnosu, odporúčaný časový hor

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7939 11.85 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

kotovanie-mienAko sme už spomínali, na forexe obchodujeme menové dvojice, t.j. jednu menu voči druhej mene. Každá mena má svoj troj-písmenný bežne užívaný...
nejvyznamnejsi-evropsti-spravci-etfNabídka evropských burzovně obchodovaných fondů v posledních letech výrazně rostla. S rozrůstající se řadou fondů rostl nejen celkový objem...
clenenie-fondovNa trhu je veľké množstvo podielových fondov. Môžeme ich zaradiť do niekoľkých základných skupín. Vlastnosti týchto skupín sú kľúčové pri ...