HEDGING – chráňte svoje investície

analytik Saxo BankRozhovor s Radimom Dohnalom, kozultantom Saxo Bank, o zaisťovaní rizík

Úspešní obchodníci si uvedomujú, že ochrana financií, ktorými disponujú je minimálne tak dôležitá, ako výnos peňazí z ich obchodovania. Vedia, že na získanie peňazí potrebujú vstupný kapitál a urobia čokoľvek, aby svoje investované financie ochránili. Takúto ochranu investorom poskytuje hedging, ktorý možno chápať ako formu zaistenia sa voči kurzovému riziku, čiže riziku nepriaznivého pohybu cien aktív, ktorý môže znamenať náhlu a neočakávanú stratu. Tému zaisťovania rizík nám priblíži Radim Dohnal, konzultant Saxo Bank pre strednú a východnú Európu. 

Pre akých investorov je hedging vhodnou voľbou?

Využívajú ho všetky subjekty, ktoré si potrebujú zaistiť budúcu cenu finančného nástroja a s touto cenou kalkulovať aj pri jeho budúcich operáciách. Odstraňuje sa tým riziko, že sa cena finančného nástroja bude pohybovať v neprospech investora (obchodníka), čo by zapríčinilo zbytočné zvýšené náklady alebo menší inkasovaný zisk.  Hedgingom teda investor chráni svoje hospodárske výsledky pred vplyvom pohybov kurzov obchodovaných inštrumentov. Podstatou hedgingu teda nie je získať, ale naopak – nestratiť.

Ako by ste popísali prínosy zaistenia?

Snáď najvýznamnejším prínosom hedgingu je možnosť nezaisťovať každý jeden obchod, naopak však môcť použiť hedging na takmer akýkoľvek obchod a kedykoľvek. CFD (Contract for Difference) je možné použiť ako súčasť zaisťovacej stratégie na ochranu existujúcich akcií a celkového portfólia investora. Vzhľadom k tomu, že je CFD je marginový produkt, je možné využiť páku na ochranu celkovej hodnoty pozície akcie, bez toho, aby bolo potrebné zaplatiť veľkú čiastku peňazí vopred.

Aké miesto v hedgingu má CFD?

CFD je moderný investičný nástroj a ako finančný derivát je vhodnou voľbou pre hedging akcií v nejasných časoch, kedy ponúka zvýšenú flexibilitu, aby bolo možné ostať v oblasti investície, aj keď môže byť investor nútený odísť z odchodu kvôli značnej strate.  Jedná sa najmä o prípady, kedy sa držiteľ akcií naviazaných na určitý index či súbor nechce vzdať svojej pozície a investície z dôvodu daní, vysokých výstupných poplatkov, nevhodnej dobe na výstup či vyplácania dividend. 

Čo je teda najväčšou výhodou CFD v zaisťovacích obchodoch?

Povedzme, že investor má akcie a na tieto aktíva predá CFD kontrakt v rovnakom objeme. Počas otvorenej pozície  akýkoľvek pohyb ceny akcie na burze nemá vplyv na zmenu objemu jeho investovaného kapitálu, ale zároveň investor nestráca hlasovacie právo v spoločnosti, ktorej akcie má nakúpené, taktiež sa môže vyhnúť plateniu dane, ktorá vzniká v niektorých štátoch predajom akcií do určitého času (napr. 6 mesiacov) od nákupu a iné výhody súvisiace s držbou akcií. Ak pozíciu CFD uzavrie (kúpi), od toho momentu sa investovaný kapitál do daných akcií opäť začne pohybovať v 100% pozitívnej korelácii s kurzom aktíva na burze. 

A čo stratégia Pair Trading?

Hedging je určitým spôsobom zakomponovaný aj v obchodnej stratégii Pair Trading, pod čím sa rozumie súbežný nákup jedného CFD s predajom iného CFD, teda obchodovanie páru CFD na dve rôzne spoločnosti, ktoré si môžu byť konkurenčné v spoločnom alebo rozdielnom sektore. 

Aké sú možné scenáre tejto stratégie?

Obchodníci využívajú túto stratégiu spôsobom kúpy CFD na akcie najsilnejšej spoločnosti v danom sektore a zároveň súbežne s tým predávajú CFD na akcie najmenej výkonnej spoločnosti z toho istého sektoru. Následne sú možné dva scenáre:

1. sektor rastie a tak CFD na akcie spoločností zaznamenávajú nárast, avšak CFD na akcie silnejšej spoločnosti rastú rýchlejšie (ako líder daného sektora prekonáva rasty akcií konkurentov) ako CFD na akcie spoločnosti, ktoré investor predal.

2. sektor klesá a tak CFD na akcie spoločností zaznamenávajú pokles, avšak CFD na akcie slabšej spoločnosti, ktoré obchodník predal klesajú rýchlejšie ako CFD na akcie najsilnejšej spoločnosti zo sektora (ako líder sektora, teda kvalitnejšia spoločnosť, vykazuje silnejšiu odolnosť voči celosektorovým poklesom).

V prípade oboch prípadoch obchodník ráta so situáciou, že CFD na akcie silnejšej spoločnosti budú tvoriť väčší zisk než bude strata na predané CFD slabšej spoločnosti.

Existuje tu však aj možnosť, že obe akcie sa budú pohybovať v prospech investora, t. j. že CFD na akcie silnejšej spoločnosti budú rásť a CFD na akcie slabšej spoločnosti daného sektora klesať. Taktiež existuje aj možnosť, že sa situácia vyvinie opačným smerom, teda v neprospech obchodujúceho. 

PRÍKLAD: Kľúčom k úspechu je správna voľba objemov

V našom príklade budeme aplikovať stratégiu Pair Trading v sektore automobilového priemyslu. Vyberieme si spoločnosť Peugeot a spoločnosť VW. Akcie Peugeotu sa obchodujú za  23,15 EUR a akcie VW  za  72,50 EUR.

Kľúčovým bodom je správna voľba vyváženia objemov akcií oboch spoločností, keďže je potrebné dosiahnuť približne totožný objem kapitálu vloženého do každej z akcií. Povedzme, že pri oboch spoločnostiach chceme pracovať s CFD na ich akcie v hodnote približne 100 000 EUR . Pri spoločnosti Peugeot tak pôjde o  4320 CFD na akcie pri aktuálnej cene 23,15  EUR  (4320 *23,15  =  100.000 EUR) a pri spoločnosti VW  o  1379 kusov CFD pri cene  72,50  EUR ( 1379 *  72,50 =  99.977,5 EUR).

Zistili sme koľko kusov CFD bude potrebných. Začneme špekulovať formou súbežného nákupu akcií jednej spoločnosti a predaju akcií druhej spoločnosti. Vďaka faktu, že sa obchoduje CFD, teda derivát s využitím páky, na realizáciu obchodu nie je potrebné držať  na obchodnom účte kapitál v plnej výške, teda hodnote 100 000 EUR. V prípade týchto dvoch spoločností, pri akciách Peugeotu  broker vyžaduje na účte obchodníka iba 5 % hodnoty akcií, čiže v príkladovom prepočte 5 000 EUR  (100.000*5 % = 5 000 EUR) a 5 % hodnoty akcií VW, čiže 5 000 EUR (cca 99 999*5 % = 5 000 EUR).

V sumáre teda investor potrebuje na realizáciu obchodu v hodnote 200 tisíc EUR iba 10 000 EUR na obchodnom účte, a práve to je výhoda využívania CFD na akcie.

Dôležitým pri tomto obchode je aj fakt, že s nákupom CFD sa spája aj platenie úroku, naopak pri predaji CFD sa úrok pripisuje na obchodný účet investora. Práve pri technike súbežného nákupu a predaj CFD dvoch spoločností je dôležité obchodovať s rovnakou absolútnou hodnotou pozície, aby tak investor nestrácal na úrokových rozdieloch.

Aký by bol teda výsledok špekulácie v ideálnom prípade?

Akcie Peugeotu v priebehu jedného dňa od nákupu vzrástli na hodnotu 25 EUR  a akcie VW klesli na 71 EUR. Zisk na akciách Peugeotu teda je 1,85 EUR na akciu , čiže spolu hovoríme o sume 7992 EUR  (4320  akcií* 1,85 EUR= 7992 EUR ). Keďže predpokladáme ideálnu situáciu, obchodník zarobí aj na akciách VW , a to 1,50 na akciu , čiže 2068,5 EUR  (1379  kusov CFD*1,50  EUR = 2068,5 EUR ).

Celkový  zisk, ktorý obchodník v tomto ideálnom prípade za jeden deň dosiahol je sumárne  9660,5 EUR (10.060,5 EUR profit – 200 EUR za poplatky a 200 za predaje),  čo je 4,83 % zo zobchodovaného množstva, ale 96,61 % z minimálneho kapitálu potrebného pre tento obchod.

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Profesionáli majú na to páky!
Pákové obchodovanie sa v posledných rokoch medzi profesionálnymi investormi stalo veľmi populárne a to predovšetkým z dôvodu, že akciám na BCPP sa nie vždy darilo podľa očakávania a slovenskí a
Sedem výhod CFD obchodovania
On-line obchodovanie CFD je všestranná metóda obchodovania ako pre býčie, tak pre medvedie trhy, umožňuje zaistenie vašich aktuálnych akciových investícií a dokonca vie zarábať na klesajúcom trhu. C
Sedem dôvodov pre obchodovanie CFD
Nájdete mnoho dôvodov, prečo chcete naďalej držať akcie, ktoré by ste inak predali. Tým najjednoduchším je to, že v dlhodobom výhľade ste optimisti, ale krátkodobý výhľad je negatívny. Alebo ste od
Akciové obchodovanie a CFD inštrumenty
Globálne finančné trhy nikdy neboli tak prístupné individuálnym investorom ako dnes. Vedľa akciových trhov možno pre investície využívať CFD inštrumenty, ktoré prinášajú pákový efekt a úplnú flexibi

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.7199 20.06 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

akciove-obchodovanie-a-cfd-instrumentyGlobálne finančné trhy nikdy neboli tak prístupné individuálnym investorom ako dnes. Vedľa akciových trhov možno pre investície využívať CFD...
investicne-strategie-2Neoslovili Vás základné stratégie? Pre pokročilejších investorov prinášame sériu ďalších stratégií. Predstavíme Vám rebrikovú stratégiu,...
ake-su-nevyhody-etfO ETF sa dnes veľa píše. Takmer vždy sú ospevované ako jeden z najinovatívnejších finančných produktov. Sú naozaj také výnimočné a nemajú žiadne...