Akciové obchodovanie a CFD inštrumenty

Broker: Saxo BankGlobálne finančné trhy nikdy neboli tak prístupné individuálnym investorom ako dnes. Vedľa akciových trhov možno pre investície využívať CFD inštrumenty, ktoré prinášajú pákový efekt a úplnú flexibilitu. CFD sú výborný investičný inštrument, je však potrebné zaobchádzať s ním opatrne.

CFD a akcie sú v rovnakom vzťahu ako ľudia a teplovzdušné balóny. Samotný človek bez balónu letieť nemôže. Na druhú stranu balón bez človeka áno. Keď človek do balóna nastúpi, môže s ním stúpať i klesať, podľa toho, na akú dráhu sa balón vydá. CFD a akcie fungujú rovnako. Cena samotného CFD nemôže rásť ani klesať, ale cena samotnej akcie áno. Keď k akcii pripojíme CFD, stúpa alebo klesá cena CFD spolu s ňou.

 Čo to vlastne CFD je a ako funguje?

CFD z angl. Contract For Diference čiže kontrakt na vyrovnanie rozdielov:

 • Je investičný inštrument, ktorý umožňuje zúčastňovať sa obchodovania s cennými papiermi alebo komoditami bez ich vlastníctva. Je to dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, že predávajúci zaplatí kupujúcemu rozdiel medzi otvárajúcou a zatvárajúcou cenou. Podkladovým aktívom môžu byť akcie, komodity alebo aj akciové indexy;
 • Sa obchoduje s cieľom profitovať na cenových rozdieloch medzi predajom a nákupom;
 • Nesie všetky výhody obchodovania s akciami bez potreby ich fyzickej držby a zároveň minimalizuje ich nevýhody;
 • Je lacnejší, flexibilnejší a hlavne umožňuje zaujať krátke pozície bez toho, aby si investor musel akcie najprv požičať.

Môžeme CFD riadiť, teda minimalizovať možné straty alebo maximalizovať zisky?

CFDs sú finančným derivátom, teda odvodenými finančným nástrojom od daného podkladového aktíva, na ktorý sa viaže, teda cena CFD závisí na ponuke a dopyte podkladového aktíva. Cena CFD zrkadlia pohyb ceny podkladového aktíva. Ak je zakúpené CFD odvodené napríklad od akcií Microsoft a tieto akcie rastú, hodnota CFD tiež rastie. Preto je pred obchodovaním CFD dôležité rozumieť tomu, čo ovplyvňuje ceny podkladového aktíva.

V porovnaní s obchodovaním samotného podkladového aktíva, napr. s akciami, sú CFDs derivátmi, ktoré je možné zobchodovať agresívnejšie, teda aj rizikovejšie, ale na druhej strane pomocou ktorého je možné aj niekoľkonásobne lacnejšie zabezpečiť inú otvorenú (alebo plánovanú) transakciu voči stratám.

Pre aký typ investorov CFD odporúčate?

CFD sú vhodné predovšetkým pre investorov:

 • ktorí sa chcú zabezpečiť proti strate z otvorených pozícií akcií
 • ktorí obchodujú investičné nástroje (ETF, investičné certifikáty bánk, podielové fondy a podobne) a chcú sa zabezpečiť proti strate
 • ktorí chcú špekulovať na pokles ceny akcie
 • ktorí majú záujem o agresívnejšie spôsoby obchodovania ponúkajúce možnosť väčších ziskov a strát

Pri investovaní do CFD sa špekuluje o poklese ceny akcie, možno ich teda využitá v období, kedy je budúcnosť rastu akcií nejasná.  

Čo je teda výhodou CFD oproti akciám?

Obchodovanie s CFD umožňuje zúčastňovať sa cenových pohybov podkladových aktív, bez toho aby ste ich museli vlastniť. Kým počet akcií je pre každú spoločnosť limitovaný, v prípade CFD žiadne takéto limity neexistujú. Spoločnosti CFD nevydávajú ani neurčujú, koľko ich dajú k dispozícii. To robia investori. Kým sú ochotní nakupovať CFD a brokeri sú ochotní sa na obchodovaní podieľať, potom neexistuje žiadny limit na množstvo obchodovaných CFD. Nevýhodou je, že na rozdiel od akcií, nemáte u CFD nárok na dividendu.  

Prečo neinvestovať priamo do akcií, keď CFD kopírujú ich vývoj? Prečo namiesto toho obchodovať CFD?

Odpoveď je jednoduchá –  páka. Pri obchodovaní CFD kontraktov možno využiť pákový efekt, ktorý zvyšuje zisky. A ako páka vlastne funguje? Pri kúpe akcie sa platí plná cena. Keď akcie stojí $ 25, musí sa za ňou zaplatiť $ 25. Ak stoja $ 100, platí sa $ 100. Pri kúpe CFD sa platia len časť ceny akcie, väčšinou iba 10 % a zvyšok vám požičia váš broker.  

Obchodovanie na margin – názorný príklad:

Povolený margin: 5 %

Zámer je mať otvorené pozície podkladového aktíva v hodnote 100 000 EUR(napr. 2 000 ks akcií po 50 EUR)

Minimálny objem vlastných prostriedkov: 5 % x 2 000 x 50 EUR = 5 000 EUR

Pozor ale, páka zvyšuje nielen zisky, ale aj straty. Pri obchodovaní s vysokou pákou sa aj pri malých výkyvoch ceny podkladového aktíva môže rýchlo stať, že prídete o celú investíciu. Ak suma peňazí, ktorú ste uložili na účet brokera, klesne pod tzv. margin level, broker vás kontaktuje (margin call) a vyzve vás na doplnenie peňazí. Ak to rýchlo neurobíte, broker môže vašu pozíciu uzavrieť. A to z toho dôvodu, že v tom momente by strata zasiahla aj zvyšok peňazí, ktoré vám na obchod požičal váš broker.  

Ako teda s CFD začať?

Pre obchodovanie s CFD stačí mať otvorený účet u brokera rovnako ako v prípade obchodovania s akciami. Trh s CFD funguje výhradne elektronicky. To znamená nielen účinné a rýchle obchodovanie bez akejkoľvek administratívy, ale aj stály prístup k dátam a grafom v rámci platformy, na ktoré je CFD obchodované. Medzi ďalšie výhody, ktoré obchodovania sa CFD prináša, patrí takmer neobmedzená ponuka komodít a akcií, rýchle plnenie obchodných príkazov, nízke požiadavky na kapitál, lepšie možnosti pre riadenie rizík. CFD sú výborný investičný inštrument, je však potrebné zaobchádzať s ním opatrne. Obchodovanie s CFDs je všeobecne považované za rizikové. Pre dobre pripravených a veci znalých účastníkov predstavuje veľmi zaujímavé príležitosti pre realizáciu ziskov. 

Čo odporúčate investorom začínajúcim s CFD. Na čo si dať na začiatku pozor a akým začiatočníckym chybám sa vyvarovať?

 1. Preštudujte si dostupné informácie na internete a tiež odbornú literatúru.
 2. Sledujte edukačný seriál Saxo Bank o efektívnom obchodovaní na akciových trhoch publikovaný na online finančných portáloch.
 3. Absolvujte semináre, kurzy, konzultácie. V Slovenskej republike sa organizuje veľa broker edukačných seminárov, pričom mnohé z nich sú zadarmo.
 4. Vyskúšajte si obchodovanie CFD na demo účtoch formou profesionálneho demo tradingu s pochopením aspektov tohto obchodovania, rizík, riadenia účtov a podobne.
 5. Vyskúšajte si obchodovanie s primerane veľkým rizikovým kapitálom (min 10 tis. USD alebo ekvivalent v inej mene).
 6. Snažte sa pochopiť, ako fungujú trhy, burza, ale predovšetkým vaše emócie. Naučte sa riadiť svoje riziká a obchodujte podľa zásad pre ziskové a bezpečné obchodovanie.
 7. Vymieňajte si skúsenosti s inými obchodujúcimi (na seminároch alebo online diskusných fórach), ale nenechajte sa ovplyvňovať ich myslením a postupmi.

A ako je to so špekuláciami?
Práve špekulácie na pokles podkladového aktíva, bez toho aby ste si ho museli najprv požičať, sú ďalšou výhodou CFD. Vďaka tejto možnosti môžete s pomocou CFD minimalizovať straty, ktoré utrpíte držaním akcií, ktoré klesajú, bez toho aby ste akcie museli predávať. Ideálne je to opäť ukázať na príklade.
Investor má nakúpených 2 000 ks akcií po 10 EUR (počiatočná investícia činila bez poplatkov 2 000 ks x 10 EUR = 20 000 EUR). Avšak pri 10% margine investor na otvorenie krátkej pozície CFD pri cene podkladového aktíva 10 EUR potrebuje iba 2 000 EUR (2 000 ks x 10 EUR x 10 %).

Pokiaľ by kurz akcie bol pri takto zabezpečenej pozícii v určitom čase 14 EUR, investor by síce zinkasoval zisk z dlhej pozície akcie (14 EUR – 10 EUR) x 2 000 ks = 8 000 EUR, ale zároveň by zinkasoval stratu z krátkej pozície CFD, a to (10 EUR – 14 EUR) x 2 000 ks = 8 000 EUR. Výsledný moment by bol nulový. 

Investičný SLOVNÍK

Pákový efekt – je nástroj, ktorý umožňuje investorom s relatívne malým množstvom vlastného kapitálu dosiahnuť vysoký zisk. Použitie však zvyšuje aj rizikovosť obchodu, pretože nielen zisk, ale aj strata je pripísaná na vrub investorovho účtu. Páka spôsobuje, že každá zmena kurzu vedie k väčšiemu percentuálnemu zhodnoteniu, ale aj znehodnoteniu investovaných prostriedkov.

Margin – množstvo peňazí, finančná čiastka na účte ako zabezpečenie pre operácie. Tú zablokuje broker na obchodnom účte vo chvíli, keď na trhu vstúpite do pozície.

Podkladové aktívum – môže byť akcia, index, menové páry a pod. 

Špekulácie – sú považované za najagresívnejšiu obchodnú stratégiu, pričom pri určitej predpovedi vývoja ceny podkladového aktíva sa investor rozhodne zaujať pozíciu buď krátku, buď dlhú, alebo ich kombináciu.

Hedging – je zabezpečenie rizikovej pozície investora na trhu prostredníctvom zmiernenia strát. V určitých prípadoch môže dôjsť aj k nepriamemu zníženiu potenciálnych ziskov.

Arbitráž – znamená bezrizikový obchod. Pri arbitráži sa využíva príležitosť, kedy sú investičné inštrumenty rôznymi ocenené rôzne rôznymi subjektmi trhu, pričom rozdiel týchto cien sa nazýva arbitrážny zisk. Arbitráž je však v súčasnosti na trhu vďaka kvalitným technológiám už ojedinelá.

Support (podpora) – pomyselná úroveň, ktorú má podkladové aktívum z historického hľadiska problém prekročiť smerom nadol. Je to teda myslená priamka pod cenovým grafom určitého časového intervalu. Ak cena aktíva klesá k úrovni supportu, možnosti sú dve: buď sa cena od supportu odrazí naspäť hore alebo túto úroveň prekročí smerom ďalej dolu, čo však znamená následný silný a rýchly pokles.

Rezistencia (odpor) – pomyselná úroveň, ktorú má podkladové aktívum z historického hľadiska problém prekročiť smerom nahor, prevažuje predajný tlak nad nákupným. Je to teda myslená priamka nad cenovým grafom určitého časového intervalu. Ak cena aktíva stúpa k úrovni rezistencie, sú dve možnosti: buď sa cena od nej odrazí naspäť dole do pásma, kde sa pohybovala, alebo túto úroveň prekročí smerom ďalej hore, čo však znamená následný silný a rýchly nárast.

Long pozícia – je špekulácia na rast kurzu, kedy investor predpokladá, že kurz nástroja bude rásť. Otvorená pozícia začína pokynom nákup, uzavretá pozícia pokynom predaj. Výsledkom je rozdiel dvoch cien: cena predajná mínus cena nákupná. Ak je tento výsledok pozitívny, investor je ziskový, ak je záporná, investor stráca.

Short pozícia – je špekulácia na pokles kurzu, kedy investor predpokladá, že kurz nastroja bude klesať. Otvorená pozícia začína pokynom predaj, uzavretá pozícia pokynom nákup. Výsledkom je rozdiel dvoch cien: cena predajná mínus cena nákupná. Ak je tento výsledok kladný, investor dosiahol zisk na jednu akciu, ak je záporný, investor dosiahol stratu.

Autor: Karol Piovarcsy | riaditeľ Saxo Bank Prague | www.saxobank.sk 

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Profesionáli majú na to páky!
Pákové obchodovanie sa v posledných rokoch medzi profesionálnymi investormi stalo veľmi populárne a to predovšetkým z dôvodu, že akciám na BCPP sa nie vždy darilo podľa očakávania a slovenskí a
Sedem výhod CFD obchodovania
On-line obchodovanie CFD je všestranná metóda obchodovania ako pre býčie, tak pre medvedie trhy, umožňuje zaistenie vašich aktuálnych akciových investícií a dokonca vie zarábať na klesajúcom trhu. C
HEDGING – chráňte svoje investície
Úspešní obchodníci si uvedomujú, že ochrana financií, ktorými disponujú je minimálne tak dôležitá, ako výnos peňazí z ich obchodovania. Vedia, že na získanie peňazí potrebujú vstupný kapitál a&
Sedem dôvodov pre obchodovanie CFD
Nájdete mnoho dôvodov, prečo chcete naďalej držať akcie, ktoré by ste inak predali. Tým najjednoduchším je to, že v dlhodobom výhľade ste optimisti, ale krátkodobý výhľad je negatívny. Alebo ste od

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.8837 2.17 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

ako-vybrat-podielovy-fondAk ste sa rozhodli pre investovanie do podielových fondov, pravdepodobne sa trápite otázkou, ktorý fond si vybrať. V dnešnej dobe je na...
sedem-vyhod-cfd-obchodovaniaOn-line obchodovanie CFD je všestranná metóda obchodovania ako pre býčie, tak pre medvedie trhy, umožňuje zaistenie vašich aktuálnych ...
co-je-burzovy-indexBurzové indexy majú nezastupiteľnú úlohu. Investor dokáže podľa nich určiť aká nálada panuje na burze.Každý investor by mal poznať...