Ako obchodovať ropu?

Cena ropy investovanieVysoká likvidita a pomerne vysoká volatilita na ropných trhoch v poslednom období ponúkajú obchodníkom príležitosť slušne zarobiť na vývoji cien ropy. Prinášame prehľad možností investovania do ropy a faktorov ovplyvňujúcich jej ceny.

Vďaka svojim unikátnym chemickým vlastnostiam nachádza ropa široké využitie v energetickom priemysle, až takmer 40 % svetovej energie pochádza z ropných produktov. Práve jej význam pre svetové hospodárstvo ju činí najlikvidnejšou komoditou a láka aj mnohých špekulantov. Okrem toho sa ropa využíva aj v chemickom priemysle, napríklad na výrobu rôznych priemyselných olejov a mazív, asfaltu, dechtu, parafínu a iných chemických produktov.

Tak ako na každom trhu je aj cena ropy súhrou ponuky a dopytu. Dopyt po rope ako hlavnom zdroji energie má z dlhodobého hľadiska rastúci trend. Naopak, keďže je ropa neobnoviteľná surovina, ponuka je obmedzená na niekoľko významných oblastí výskytu. Najväčšie náleziská ropy sa nachádzajú v oblastiach Perzského zálivu, Mexického zálivu, Guinejského zálivu, Severného Mora, Sibíru a Aljašky. Najväčšími producentmi ropy sú Saudská Arábia (12,1 %), Rusko (11,7 %) a Spojené štáty (10 %), na medzinárodnej scéne je však za merítko ponuky považovaný export, keďže časť krajín spotrebuje viac ako vyprodukuje. Na poli exportu taktiež vedie Saudská Arábia (17,4 %), nasledovaná Ruskom (11,8 %) a Iránom (5,8 %).

Za významný faktor ponuky je považovaný kartel OPEC, pozostávajúci z dvanástich krajín exportujúcich ropu, z ktorých polí pochádza viac ako tretina svetovej ropy a vyše 56 % exportu. Krajiny zoskupenia spoločne stanovujú ťažobné kvóty a tým pádom majú významný vplyv na ponuku ropy na svetových trhoch. Za normálnych okolností sa koná samit krajín dvakrát ročne, udalosti v posledných mesiacoch (historické maximá a finančná kríza) však donútili krajiny zmenou kvót viackrát reagovať na vývoj cien ropy na svetových trhoch.

Na strane dopytu sú lídrami najväčšie svetové ekonomiky, ktoré sú zároveň aj najväčšími spotrebiteľmi energií. Na čele spotreby sú Spojené štáty (24,8 %), Čína (8 %) a Japonsko (6,3 %), podiel krajín eurozóny na svetovej spotrebe ropy je zhruba 13,6 %. Cena ropy je mimoriadne citlivá na vývoj dopytu, čo dokumentuje aj vývoj cien za posledné dva roky. Kým rastúci dopyt z krajín juhovýchodnej Ázie (najmä Indie a Číny) bol jedným z faktorov, ktoré vyhnali v júli 2008 ceny na historické maximá, poslali do konca roka zhoršené vyhliadky v dôsledku finančnej krízy ceny nadol o vyše 70 %. Dnes opäť ceny ropy rastú nahor, keď im aj napriek prvému odhadovanému poklesu globálneho dopytu za posledné štvrťstoročie pomáha k rastu bezprecedentná likvidita od centrálnych bánk vytvárajúca nové bubliny na finančných trhoch. (viď graf)

Graf: Vývoj ceny severomorskej ropy Brent v posledných troch rokoch

Vývoj ropy Brent za posledné tri roky

Zdroj: X-Trade Brokers

Aké druhy ropy existujú?

Existujú dve základné kritéria klasifikácie ropy – hustota a obsah síry. Ropa s nízkou hustotou je označovaná za ľahkú, naopak ropa s vysokou hustotou za ťažkú. Ľahká ropa je kvalitnejšia ako ťažšia, pretože je energeticky efektívnejšia. Podľa obsahu síry sa ropa delí na sladkú a kyslú, hraničným bodom je obsah síry 0,5 %. Čím viac síry ropa obsahuje, tým je náročnejšia na spracovanie a tým pádom aj lacnejšia. Najkvalitnejšou ropou je teda ľahká sladká (light sweet).

Práve dva druhy ľahkej sladkej ropy sú základnými benchmarkmi na oceňovanie ropy. WTI (West Texas Intermediate) je vysoko kvalitná ľahká ropa s nízkym obsahom síry, väčšina ktorej sa ťaží na americkom stredozápade a slúži ako podkladové aktívum pre futures kontrakty na Newyorskej komoditnej burze (NYMEX). Brent je ľahká ropa pochádzajúca zo Severného mora a slúži ako podkladové aktívum pre futures kontrakty na elektronickej Interkontinentálnej burze (ICE). Má však vyšší obsah síry, t.j. je menej kvalitná, a preto sa obvykle obchoduje zhruba o jeden dolár za barel lacnejšie ako WTI.

WTI je však v porovnaní s Brentom a aj väčšinou ďalších benchmarkov menej stabilný, problémom je, že reprezentuje stav ponuky a dopytu po rope v skladoch amerického Cushingu, ktorý kvôli nedokonalej potrubnej logistike nereprezentuje stav ponuky a dopytu v Spojených štátoch, čo vyústilo v poslednej dobe k viacerým anomáliám. V septembri uplynulého roka po hurikánovej sezóne v Spojených štátoch sa WTI obchodovalo o 16 dolárov drahšie ako Brent, naopak vo februári 2009, kedy bol dopyt v Cushingu mimoriadne nízky, narástol rozdiel na vyše 10 dolárov za barel v prospech Brentu.

Okrem WTI a Brent však existuje celá rada ďalších benchmarkov, na blízkovýchodných burzách sa obchodujú Dubai Crude (Fateh) a Omani Crude. V Spojených štátoch sa vďaka nedostatkom WTI stáva čoraz populárnejším Louisiana Light. OPEC sa pri svojom rozhodovaní riadi svojim vlastným košom siedmych ropných benchmarkov. Celkovo existuje vo svete vyše 150 druhov ropy, každá z nich má v závislosti od náleziska rôzne vlastnosti a tým pádom aj cenu.

Čo všetko je možné obchodovať

Najčastejšie sa obchoduje ropa prostredníctvom futures kontraktov, najlikvidnejším je kontrakt na WTI na newyorskej komoditnej burze, ktorý predstavuje 1 000 barelov. Druhým najvýznamnejším futures kontraktom je futures na Brent obchodovaný v Londýne, ktorý taktiež predstavuje 1 000 barelov. Ropu je možné obchodovať aj prostredníctvom CFD kontraktov (kontraktov na vyrovnanie rozdielov) a opcií, ktoré sú väčšinou naviazané na futures, jednou z výhod týchto kontraktov je, že je prostredníctvom nich jednoduché zarábať tak na raste ako aj poklese cien ropy.

Ďalšou možnosťou ako zarábať na cene ropy sú akcie celého spektra spoločností, ktoré máju dočinenie s ropou, od spoločností zaoberajúcich sa vyhľadávaním ropy, cez staviteľov ropných plošín, rafinérií až po prevádzkovateľov čerpacích staníc. Najväčším ropným podnikom sa hovorí aj veľká šestka energetických gigantov, ktorí vznikli sériou fúzií a akvizícií na prelome tisícročí, a vykonávajú činnosti celého reťazca od vyhľadávania ropy až po predaj. Veľkú šestku tvoria americké ExxonMobil, Chevron a ConocoPhilps, britský BP, britsko-holandský Royal Dutch Shell a francúzsky Total. Vývoj hodnoty akcií ropných spoločností však úplne nekopíruje vývoj cien ropy, keďže na nich vplývajú aj ďalšie faktory.

Čo vplýva na ceny ropy?

Na cenu ropy vplýva viacero faktorov. Ako v prípade drvivej väčšiny komodít ropa je až na malé výnimky obchodovaná na svetových trhoch v dolároch, čo ju činí citlivou na vývoj kurzu amerického dolára. Silnejší dolár zdražuje ropu pre investorov z krajín, v ktorých sa neplatí dolármi, čo sa negatívne prejavuje na dopyte po rope a naopak. Pre svoju negatívnu koreláciu k doláru je ropa (ale aj ďalšie komodity) často využívaná ako nástroj na zaistenie sa voči klesajúcemu doláru. Okrem zaistenia sa voči poklesu dolára sa ropa využíva aj ako nástroj pre zaistenie voči budúcej inflácii. Kým pri vysokej inflácii sú príjmy z akcií a dlhopisov znehodnotené, ceny komodít vrátane ropy naopak rastú, zvýšenie inflačných tlakov by tak malo za normálnych okolností vyústiť do rastu cien ropy.

Najdôležitejším faktorom je však vzťah ponuky a dopytu. Ponuka je v porovnaní s dopytom relatívne stabilná, významnejšie ju ovplyvňujú z dlhodobého hľadiska najmä rozhodnutia o kvótach kartelu OPEC, ale aj ďalších krajín ťažiacich ropu, z krátkodobého hľadiska sú to najmä geopolitické faktory, ktoré majú za následok dočasné prerušenie dodávok ropy (napr. teroristické útoky na ropovody). Naopak dopyt po rope kolíše s očakávaným vývojom svetovej ekonomiky. Odhad vývoja globálneho dopytu po rope pravidelne vydáva viacero národných a medzinárodných inštitúcií ako aj banky a investičné spoločnosti. Významným merítkom stavu ponuky dopytu po rope a ropných produktoch je týždenná správa Amerického úradu pre energetiku EIA, v rámci ktorej sa vykazujú týždenné zásoby ropy, benzínu a ďalších ropných produktov v najväčšej svetovej ekonomike. Rastúce zásoby naznačujú prevahu ponuky nad dopytom, čo tlačí na pokles ceny ropy, naopak pri klesajúcich zásobách dopyt prevažuje nad ponukou.

Tip: Ak chcete začať investovať do ropy, musíte si vybrať brokera. Prinášame Vám  prehľad slovenských a českých brokerov.

Autor: Kamil Boros, analytik spoločnosti X-Trade Brokers

pošli na vybrali.sme.sk
Súvisiace články:
Ako na zlato? 9 možností investovania do zlata
Zlato spolu s ropou patrí medzi najčastejšie obchodované komodity; obchoduje s nimi až 95 % komoditných investorov.  Zlato predstavuje bezpečnú alternatívu, do ktorej investori s obľubou vkladajú
Zlato je nielen vzácne, ale aj výnosné
Jednou z mála investícií, ktorá sa vzhľadom na súčasnú situáciu na finančných a komoditných trhoch vyplatila bola investícia do zlata. Kým väčšina investičných nástrojov momentálne len získava späť
Investovanie pri raňajkách: Káva, čokoláda a cukor môžu prin
Prinášame vám pár informácií, akým spôsobom je možné tieto komodity obchodovať a pár tipov čo je potrebné pri ich obchodovaní sledovať. Káva, kakao, cukor a pomarančová šťava patria do skupiny takz

Kurzový lístok ECB

Britská libra 0.8837 2.17 %
Získajte najvýhodnejší kurz >>

Škola investora

vyznamne-rizikaMnoho investorov považuje dlhopisy za bezpečnú formu investovania. To ale ešte neznamená, že investor nepodstupuje žiadne riziká a že o peniaze...
vyhody-dlhopisovInvestovanie do dlhopisov prináša množstvo výhod, ktoré ocení nejeden investor. Dlhopisy by nemali chýbať v žiadmon portfóliu najmä kvôli...
pred-prvou-kupouKaždý asi vie, že s akciami sa obchoduje na burze. Ale kde kupujú akcie bežný smrtelníci a čo preto musia urobiť? Väčšina akcií je kótovaných na...